Září 2008

Co možná nevíte o psacím stroji

7. září 2008 v 12:23 Co možná nevíte
Co možná nevíte o psacím stroji
  • Dne 7. ledna 1714 vydala anglická královna Anna inženýrovi Henrymu Millovi patent, který začínal slovy: ,,...to, co nám pokorně předvedl, výsledek bádání, nákladů a námahy: umělý stroj nebo metoda, jak vysazovat nebo přepisovat písmena jednotlivě nebo postupně za sebou jedno za druhým jako při psaní, způsobem tak zřetelným a přesným, že se nedá odlišit od tisku." Nezachoval se žádný nákres Millova vynálezu, tím spíše ne model. Badatelé se však domnívají, že to byl prostě jakýsi systém razítek.

Jména

5. září 2008 v 7:59 | Večery pod lampou |  Jména
28.března
Soňa
Je to ruská domácí podoba řeckého jména Sofia, které znamená, moudrá".
13.května
Servác
Druhý z "ledových mužů". Jméno vzniklo z latinského jména Servatius, jehož základem je sloveso servare - "uchovávat". Obdoby tohoto jména najdeme i v němčině a francouzštině.
14.května
Bonifác
Jméno posledního z !ledových mužů! pochází rovněž z latiny, pravděpodobně z výrazu boni fati, což znamená "ten, kdo má dobrý osud". Příbuzná jména (Boniface, Bonifaz...) se vyskytují v dalších evropských jazycích.
15.května
Žofie
V evropských jazycích se setkáme s nejrůznějšími variantami tohoto jména: Sophia, Sophie, Zsófia, Sofija... Vzniklo z řeckého slova sofia, tj "moudrost".
16.května
Přemysl
Toto staročeské jméno nosil už první bájný český kníže. Můžeme ho vykládat jako "ten, kdo má vynikající mysl".
17.května
Aneta
Jedna z domáckých podob Anny, do češtiny se dostala pravděpodobně z francouzštiny či z němčiny.
18.května
Nataša
Ruská domácká obdoba jména Natálie, s nímž se setkáme rovněž v němčině, angličtině či francouzštině.
19.května
Ivo
Naše zkrácená podoba Ivana, což je ruská varianta jména Jan
10.června
Gita
Domácká podoba některých cizích jmen, například Margita či Brigita.
11.června
Bruno
Původně staroněmecké jméno, vzniklo nejspíš ze staroněmeckého přídavného jména brůno, tj. "hnědý".
12.června
Antonie
Ženský protějšek jména Antonín, často používaná je francouzská varianta Antoinette.
13.června
Antonín
Jméno pochází z latiny, v různých tvarech se vyskytuje v řadě evropských jazyků (Anton, Anthony, Antoine, Antonio, Antal).
14.června
Roland
Ve stejné podobě najdeme toto jméno v němčině, dánštině, švédštině, angličtině i francouštině. Pochází ze staroněmeckého Hruodland, což znamená "slavné země".
15.června
Vít
Jméno je odvozeno z latinského slova vitus - "rád". Najdeme ho i v jiných jazycích (Wit, Veit, Vitus).
16.června
Zbyněk
Jméno vzniklo jako domácká podoba staroslovanského jména Zbyhněv.
24.června
Jan
Johan, Johannes, Jean, John, Juan, Giovanni, János, Ivan, Jovan... V těchto a dalších tvarech se můžeme setkat se jménem, které má základ v hebrejštině. Můžeme ho v\ložit jako "Bůh je milostivý".
25.června
Ivan
Ruská obdoba rozšířeného kména Jan.
26.června
Adriana
Ženský protějšek jména Adrian, které vzniklo z latinského Hadrián.
27.června
Ladislav
Varianta starého slovanského jména Vladislav, které je složené ze dvou částí. Dá se vykládat jako "vládní slávou".
28.června
Lubomír
Původně jihoslovanské a polské jméno, pravděpodobně znamená "milovník míru".
29.června
Petr a Pavel
Jména dvou apoštolů. Petr (Piere, Pedro, Per, Peter...) vznikl z řeckého slova petros, tj. "skála"; Pavel (Paul, Paolo, Pablo, Pál...) z latinského paulus, tedy "malý".
30.června
Šárka
Staré české jméno, jehož základem se stal místní název.
30.září
Jeroným
Jméno pochází z řeckého Hierònymos - "svaté jméno". Setkáme se s ním v mnoha jazycích (Hieronymus, Jerôme, Jerome, Jeromos, Girolamo...).
1. října
Igor
Ruské jméno severského původu, je příbuzné se staroseverským Yngvarr, což znamená "bůh Ingwe chrání".
2. října
Olivie
Základem tohoto původně orientálního jména je latinské slovo oliva ("oliva").
3. října
Bohumil
Staroslovanské složené jméno, význam obou částí je zřejmý ("Bohu milý").
4. října
František
Doslova bycom mohli přeložit jako "Francouzek" (Francois). Jako první se tak jmenoval sv. František z Assisi, jemuž tak přezdíval otec, neboť se snadno naučil francouzsky.
5. října
Eliška
Česká podoba Alžběty. Jméno se vyvinulo z hebrejského Elíšèbah - "můj Bůh je přísaha". Najdeme je v mnoha jazycích (Elizabeth, Isabel, Jelizaveta ...).
6. října
Hanuš
Česká obdoba německého jména Hans, což znamená totéž jako Jan.
4. listopadu
Karel
Základem jméma je staroněmecké slovo kar(a)l, tj. "mužský chlap". Z tohoto slova rovněž pochází i označení panovnického titulu "král".
5. listopadu
Miriam
Jde o hebrejskou podobu jména Marie.
6. listopadu
Liběna
Starší, nepříliš používané české jméno. Je odvozené od slova "libý".
7. listopadu
Saskie
Toto u nás nepříliš rozšířené jméno pochází ze Skandinávie, objevuje však i v jiných jazycích, například v němčině.
8. listopadu
Bohumír
Staroslovanské složené jméno. Výklad první části je zřejmý, druhá část jména (-mér) může znamenat "mír", ale i "svět" či "slavný".
9. listopadu
Bohdan
Jméno se objevuje i v dalších slovanských jazycích. Můžeme ho vyložit jako "boží dar".
10.listopadu
Evžen
Jméno pochází z řeckého slova eugenés, tj. "blahorodý" či "urozený".
11.listopadu
Martin
Jméno vzniklo z latinského slova Martinus, což je přídavné jméno vytvořené ke jménu boha Marta. Znamená tedy "Martův".
12.listopadu
Benedikt
Základ jména tvoří latinské slovo benedictus, tj. "požehnaný".
13.listopadu
Tibor
Včeštině se jméno příliš nevyskytuje, častěji se s ním setkáme ve slovenštině, kam se rozšířilo z maďarštiny.
14.listopadu
Sáva
Mužské jméno, více se objevuje v srbštině, jeho obdobu najdeme například i v ruštině. Vzniklo pravděpodobně ze jména egyptského poustevníka Saba.
15.listopadu
Leopold
Jméno pochází ze staroněmeckého Liutpald, což znamená "v lidu statečný".

23.prosince
Vlasta
Staročeské ženské jméno, jehož základem je slovo "vlast"
24.prosince
Štědrý den
Adam a Eva
Jméno Adam pochází z hebrejského slova háadámá, což je "země" či "prsť".
Základem jména Eva je rovněž hebrejské Chavvá(h), tj. živá".
25.prosince
1.svátek vánoční
Boží hod vánoční
26.prosince
2.svátek vánoční
Štěpán
Jméno se vyvinulo z řeckého slova stephanos, které označovalo věnec, který se dával vítězům.
27.prosince
Žaneta
Toto jméno se do češtiny dostalo z francouzšny (Jeanette) a znamená totéž co Jana
28.prosince
Bohumila
Staré slovanské jméno složené ze dvou částí jejichž význam je zřejmý.
29.prosince
Judita
Cizí varianta naší Jitky. Jméno pochází z hebrejštiny a znamená "židovská".

Jak na to?

5. září 2008 v 7:46 | Večery pod lampou |  Jak na to?
Pokojové květiny si pořizujeme na jaře a vybíráme jen mladé exempláře, které si lépe zvyknou na nové podmínky. Starší rostlina i s mladými výhonky si zvyká na nové podmínky hůř než mladá rostlina.
Zvláště důležité je udržovat květiny v čistotě. Špína a prach jim ztěžují dýchání a vytvářejí vhodné podmínky pro rozmnožení škůdců a mikrobů vyvolávajících nemoci. Listy proto co nejčastěji omýváme z vrchní i spodní strany. Z květin musíme průběžně odstraňovat suché, uvadlé a zahnívající listy a výhonky, protože právě na nich se nejčastěji rozmnožují škůdci. V čistotě musíme udržovat i květináče, truhlíky a poličky na květiny.
Kynuté těsto bychom neměli nechat vykynout příliš rychle, protože pak v troubě klesne.
Dobře vykynuté těsto zdvojnásobí svůj objem, je hladké, lesklé a pružné. Vtlačíme-li do něj prst, důlek se za chvilku vyrovná.
Jestliže nám těsto překyne, pak klesne a zřídne. Pečivo, které z něj upečeme, je malé a tuhé.