Červen 2016

Jak ušetřit za dovolenou

29. června 2016 v 15:22 | S tebou mě baví život 32/2006 |  Cestování
Prázdniny pro celou rodinu představují desetitisíce korun ročně. Ale i zde můžete snížit náklady hned několika způsoby.
Pobyt u moře může přijít na stejnou cenu jako pobyt na Máchově jezeře. Záleží na sezoně a typu ubytování. Výrazně ušetřit lze hned několika způsoby.
Správný termín
Vyberte si zájezd mimo sezonu, kdy můžete ušetřit až třetinu ceny za ubytování. Například v červnu či v září pořídíte dvoulůžkový apartmán v Itálii u more za cca 10000 korun/ týden, zatímco v době letních prázdnin se cena vyšplhá až ke 30000 korun za týden. Snížit cenu dovolené můžete i tehdy, koupíte-li zájezd na poslední chvíli, nebo naopak v první chvíli. Některé cestovní kanceláře slibují, že dva lidé tak uspoří až 10000 korun. Cenu dovolené snížíte i lokalitou bydlení.
Výhodné ubytování
Pokud cestujete vlastním dopravním prostředkem bez zajištěného ubytováni, hledejte nocleh mimo hlavní střediska. Čím dál od moře, tím bývá kvalitní ubytování v porovnání s tím, které má výhodnou polohu. Na pláž ke denně dojíždět autem. Pobyt si můžete rezervovat samu například prostřednictvím internetu. zjistěte si ale, jaké ceny nabízejí ve stejném místě cestovní kanceláře. Někdy se může stát, že mají od ubytovatelů množstevní slevy, takže by se individuální pobyt mohl prodražit. Plánujete-li dovolenou s přáteli, domluvte se a pronajměte si společně celý dům. Vyjde to levněji něž jednotlivé apartmány.
Doprava
Chytáte-li se cestovat vlakem, informujte se o všech možných slevách na železnici. Na levnější jízdní má nárok už skupina dvou lidí. Pokud jedete autem, zjistěte si poplatky za dálnice, cenu benzinu ve státech, kterými budete projíždět, a podle toho si zvolte nejvýhodnější transit. Jestliže si kupujete sami letenky, levnější dostanete u charterových společnosti.

Známky na vysvědčení

29. června 2016 v 11:52 | Novinky |  Psychologie
Známky na vysvědčení by žádného rodiče neměly překvapit
Ke známkám na vysvědčení se upínají velká očekávání. Najednou jako by nic jiného neexistovalo a v životě dítěte jsou dobré známky to hlavní. Ve skutečnosti by ale měly sloužit jen jako upozornění rodičům na slabé a silné stránky jejich dětí a tedy jako motivace, kde bude zapotřebí v příštích letech zabrat.
Odměnu za dobré vysvědčení školáci jistě ocení.
Odměnu za dobré vysvědčení školáci jistě ocení.
FOTO: Michaela Říhová, Právo

Kde hledat pomoc?

Děti se mohou se svými problémy obrátit na Linku bezpečí. Telefonní číslo 116 111 funguje nonstop a bezplatně. Kromě čísla je k dispozici i e-mailová poradna na pomoc@linkabezpeci.cz nebo online Chat na adrese http://chat.linkabezpeci.cz.
Rodiče mohou využít služeb Rodičovské linky na tel. čísle 840 111 234 (1,60 Kč/min. z O2, 4,80 Kč/min z T - mobile a 5,59 Kč/min z Vodafone) a 606 021 021 (O2 operátor), na kterou se lze obracet: pondělí až čtvrtek: 13-19 hod. a pátek: 9-15 hod.
Nebo mohou požádat o pomoc prostřednictvím e-mailové poradny pomoc@rodicovskalinka.cz.
Dnes 11:10
Hodnocení známkami je v české škole tradiční metodou, opírá se o dlouhodobě zažitý systém tereziánské školy, který trvá více jak 200 let. Tradice známek je ovšem starší - například Zikmund Winter popisuje známkování ve školách městských již ve 14. století.
V dnešních školách jsou známky ovlivněny mnoha různými faktory. "Zdaleka nejde jen o kriteriální výpověď o výkonu dítěte. Známku formuje vztah učitele k žákovi (sympatie, případně antipatie), složení třídy (jednička v jedné třídě může mít úplně jinou hodnotu než ve vedlejší, natož pak v jiné škole), momentální fyzické a psychické rozpoložení učitele (například pedagog po ostré domácí hádce s partnerem bude mít sklon hodnotit žáky negativněji). Známka navíc často zahrnuje hodnocení úsilí a chování dítěte. Děti běžně slýchají: ´Byl jsi dnes docela hodný, tak já ti tu dvojku dám, ale jestli budeš zase vyrušovat, tak příště to už bude za tři.´ Opodstatněně pak vnímají známky jako nespravedlivé," vysvětluje pro server Šance Dětem psycholožka PhDr. Václava Masáková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4.
I proto by i rodiče ke známkám měli přistupovat s respektem, zvláště k těm na vysvědčení. Dítě především v tomto období potřebuje nejvíce cítit, že jej rodiče mají rádi pro něj samotné, což se známkami nijak nesouvisí.
Bohužel ne všichni rodiče ke známkám na vysvědčení takto přistupují a velmi dobře se pozná, když mají přehled o tom, co se ve škole děje, protože se o dění zajímají, včetně sociální atmosféry ve třídě i škole.
Tito rodiče i vědí, co bude mít jejich dítko na vysvědčení, spletou se maximálně o jeden stupeň, ale ne víc. Tudíž samotné vysvědčení už nijak nehrotí.

Děti nemají strach ze známek, ale z reakce rodičů

Děti často z obavy před tresty a křikem přemýšlejí, že se už domů ani nevrátí, případně hledají jiná řešení. Jejich obavy mohou vést dokonce i k sebevraždě. Dětem totiž podle neurologa MUDr. Martina Jana Stránského chybí životní zkušenosti, na jejichž základě se vytvářejí v mozku cesty k sebereflexi.
Nemají potřebný širší nadhled, proto na všechno nastavují falešnou finalitu. Kvůli tomu jsou náchylné k absolutním řešením i na velmi malé, z pohledu dospělých často i banální, opakované popudy. K nim může patřit například tlak rodičů na školní výsledky vycházející z nějakého ideálu dospělých o životě jejich dětí.
"Pokud tedy přinese letos vaše dítě domů vysvědčení se špatnými známkami, nevyčítejte, nekřičte a neodsuzujte. Oceňte na vysvědčení to, co ocenit lze. Nesrovnávejte svoje dítě s jinými ani se sebou, když jste byli mladí. Pokud jste opravdu rozzlobeni, nechte si na reakci čas. Pak se pokuste společně s dítětem najít příčiny neúspěchu, zjistěte, zda nepotřebuje v učení nějakou pomoc, a společně si naplánujte přiměřené cíle pro příští školní rok," doporučuje Martin Jan Stránský.
Typy rodičů a žáků podle psychoterapeuta PhDr. Jaromíra Matouška
Žák či student a jeho rodiče v běžné rodině si společně přejí co nejlepší výsledek, s co nejmenším úsilím, i když by to na rodinné radě asi přesně takto neformulovali. Běžným žákem rozumějme průměrně nadanou dívku či chlapce, který je sociálně zralý natolik, aby věděl, že školu je nutné dochodit. Je lhostejno, zda se jedná o žáka základní či střední školy. Běžným rodičem budeme rozumět rodiče, kteří mají své dítě rádi, snaží se mu vytvořit materiálně i citově příjemné domácí prostředí, tráví denně deset hodin v zaměstnání i s cestou, a nadto mají nějaké své zájmy. Školní úspěch v takové rodině není hlavním tématem, a tím pádem ani strašákem. Snad právě proto takovéto děti bývají v pozdějším životě úspěšné. Když s nimi s odstupem let hovoříte o školním údobí, vzpomínají na kamarády, prázdniny, společné dovolené a první lásky. Barvy minulosti jsou ve světlém spektru.
Žák ambiciózních rodičů to má těžké, ať je průměrný, nebo nadprůměrný. Ještě v něm nedohasla radost z první školní tašky pod stromečkem a již ví, kam to musí dotáhnout, aby si zasloužil lásku rodičů. Je vystaven stresu, který si málokdo z dospělých dovede představit. Směna výkonu za lásku je pro dětskou či mladou duši natolik vyčerpávající, že určitá míra zhroucení je spíše pravidlem než výjimkou. Ambiciózní rodič vůbec nemusí být intelektuál nebo úspěšný člověk. Často dítě používá jako nastrčenou trofej, aby stoupl ve společnosti na ceně a dítě vlastně zajistilo to, čeho sám nedosáhl, co mu chybí. A opět, když hovoříte po létech o školních časech s člověkem z takového prostředí, vzpomíná na utrpení, strach a zmatek. Někdy mu vzpomínky na uvedené období chybí. Nevědomě, ale z pudu sebezáchovy je vytěsnil.
Zdroj: Šance Dětem

Odměny za vysvědčení mohou mít smysl i u špatných známek

Pokud rodič vidí, že přes opravdovou snahu se dítěti známky vylepšit nedaří, je dobré jej přesto pochválit a navrhnout mu řešení, jak učivo dohnat, a dát mu možnost známky aspoň trošku vylepšit. Ani každodenní dril ale nemůže dítěti pomoci překonat vlastní limity či nedostatek nadání v určitém oboru. Rodiče by tedy vždy měli zvážit, zda chtějí mít doma zneurotizovaného maturanta, či spokojeně vyučeného kuchaře.
"Každá motivace potomků má smysl, musí se k ní ale přistupovat obezřetně. Pokud dítě dostane peníze za všechny známky, nebo bere odměnu jako automatickou, tak už tolik neplní svůj význam," upozorňuje psychoterapeutka Jana Tamchynová.
Z ankety ČSOB a Ery přitom vyplynulo, že téměř třetina dotazovaných (31 %) své děti odmění bez ohledu na to, jaké známky domů donesou. Naopak necelá pětina českých rodičů (18 %) potomky odmění pouze za dobré známky. "Z ankety vyplynula také zajímavost, že přibližně třetina lidí nepovažuje peníze jako správnou odměnu za vysvědčení," uvádí Martina Slavíková, tisková mluvčí Ery.
"Špatným přístupem k odměňování mohou rodiče způsobit dětem vážné problémy v dospělosti. Pokud své potomky příliš rozmazlujeme, nenaučí se znát hodnotu věcí a v dospělosti jim hrozí zejména problém v profesním životě, kdy mohou také automaticky čekat odměnu i za špatnou práci," dodává Tamchynová.
Ideální se tak jeví jisté odstupňování, tedy čím lepší známky, tím lepší odměna. Ale vždy s ohledem na konkrétní dítě. Pokud se věčnému čtyřkaři podaří opravit známky na trojky, pak by k tomu mělo být přihlíženo stejně, jako když se dvojkaři podaří dostat jedničky. Více jak známky by totiž měla být odměňována snaha dítěte.

Dárek za vysvědčení zcela jistě není výchovnou chybou

Dárek by neměl být jediným motivem dítěte pro školní práci. To, jak se dítě staví ke školním povinnostem, se v dospělosti bude opakovat v jeho vztahu k povinnostem pracovním. "Učit se a sbírat jedničky jen kvůli vidině nového kola je podobně omezující jako pracovní nasazení motivované pouhou výší výdělku," radí psycholožka Eva Kneblová.
Problematická může být i touha rodičů či prarodičů dopřát dítěti to nejlepší a obdarovávat jej nepřiměřeně hodnotnými dárky. Dítě pak velmi záhy přestane po věcech skutečně toužit a vážit si jich. Stejně špatně může dopadnout, pokud rodiče budou dítěti vnucovat dárky dle vlastního přesvědčení a opovrhovat jeho přáním.
Ve skutečnosti tou nejlepší odměnou je pro děti kladná motivace, a tedy pochvala. Dost často je jedno slovo víc než celá hromada hraček či nejrůznějších sladkostí. "Vždy je tedy důležité na vysvědčení něco pochválit, i když třeba jen jedničku z chování, protože ani tu nemá každý," doporučuje psycholožka PhDr. Václava Masáková z Šance Dětem.
das, Novinky

Jak šetrně vycídit kovy?

29. června 2016 v 11:24 | Rytmus života 11/2007 |  Domácí rádce
Měď vyčistíme hadříkem namočeným buď v citrónové šťávě s trochou soli nebo v horkém octě s trochou soli.
Mosaz vyčistíte suchým hadříkem, který pokapete roztokem ze stejných dílů soli a mouky s trochou octa.
Jak vyčistíte stříbro?
Ve velkém hrnci přiveďte k varu 1 litr vody, přidejte do ní jednu polévkovou lžíci (15 ml) soli, polékovou lžíci jedlé sody a proužek alobalu. Do hrnce pak vhoďte stříbro, 3 minuty povařte a pak jemným hadříkem vyleštěte. Nebo stříbro vyleštěte pastou se směsi popela vody. Tento způsob můžete aplikovat pouze na ryzí stříbro, nikoli na postříbřené předměty.

Jsou známky opravdu nejdůležitější?

29. června 2016 v 8:59 | časopis Tina |  Psychologie
Vysvědčení je již pro řadu generací něco, s čím se člověk může pochlubit. Ale ten jediný hlas papíru také dokáže zároveň pořádně zkomplikovat vztahy mezi rodiči o dětmi.
Milan se pomalu plouží k domovu. Ve škole ho to sice nijak moc nebaví, ale mračí se. Výsledky tom však nikdy neodpovídají. Rok od roku je náročnější jít v klidu domů, když taška i nohy těžknou pod tíhou dvojek, trojek a posledni dobou i čtyřek. To zase bude pěkný mazec. Možná padne i nějaká ta rána. Rodiče mu zakázali už všechno, co jen zakázat mohli, jaký vymyslí trest tentokrát? Ale se všeho nejhorší je, že se nakonec zase, jako vždycky, kvůli němu pohádají. To ho opravdu strašně trápí.
"Je pomalý a líný po tobě," křičí otec celý brunátný. Matka se však nikdy jen tak snadno nedá: "Vůbec se mu nevěnuješ, nemáš čas s ním udělat úkoly a pak to takhle dopadá! Kdy při byl naposled na rodičáku?" Milan sedí ve svém pokoji a zacpává se uši. Bylo by asi lepší, kdyby domů s vysvědčením nepřišel. Stydí se ra to, Že je takový neschopný, nebude jim přidělávat starosti, nechce, aby na sebe byli kvůli němu zlí...
Útěky dětí z domova se v době před vysvědčením množí každým rokem Jejich počet stoupá úměrně s tím, jak jsou na ně kladeny stále větší nároky. Ať už ve škole, nebo doma. Tlak učitelů je však bohužel především na to, aby žáci uměli, co se právě probírá, bez ohledu na vytvoření trvalých znalosti. V době, kdy hlavním měřítkem je výkonnost a úspěšnost, chtějí i rodiče, aby právě jejich děti byly ty nejlepší, a očekávají od nich zázraky. Psychologové se však shodují v tom, že přehnané nároky a ctižádostivost rodičů vůči potomkům v sobě nese především vlastní mindrák člověka, který sám nedokázal to, co nyní požaduje od druhého. Někteří to myslí opravdu dobře a ve snaze dopřát dítěti všechno nejlepší, dát mu možnost maximálního uplatnění, péče přeženou a syna či dceru neúměrně zatíží. Jiným zase nejde tolik o jejich skvělou budoucnost, ale především o vlastní prestiž.
Janouškovi rodiče sice na své děti neměli příliš času, protože oba podnikali, ale za to jim mohli poskytnout, jak říkali to nejlepší vzdělání. Otec měl celkem jasno, co z nich jednou bude - "nejlepší je právník a daňový poradce, ale na to musíte oba pilně studovat," zdůrazňoval. a tak kromě několikahodinových soukromých kurzů angličtiny týdně se Jaroušek a později i Magda dostali na osmileté gymnázium. Suverénní vystupováni otce je oslňovalo.Chtěli být také tak sebejistí a důležití, a proto se učili a učili, klidně celé pasáže z učebnic zpaměti.
Vědci při zkoumání mozku zjistili, že klíčem k trvalým poznatkům je jejich smysluplnost pro toho, tato se je učí. To, co je pro nán důležité, má mnohem větší šanci na zapamatováni. Problém je v tom, že škola, a také většina rodičů, staví především na vnější motivaci dětí, na odměnách a trestech v podobě známek. Být uspěný je jednou že základních lidských potřeb. Její dlouhodobé neuspokojování pak může vést k trvalé deformaci člověka. Známky se ale dostávají stále častěji do oblasti nezdravého soutěžení mezi dětmi a dospělými. Ti úspěšnějši (nikoliv chytřejší) trpívají občas přílišným sebevědomím a ti méně úspěšné (zdaleka ne vždy hloupější nebo nepozornější) propadají depresím a někdy pak na školu a učení definitivně zanevřou.
Když Magda s Janouškem přinesli jako obvykle samé jedničky, táta na chalupě celý víkend vykládal sousedům, že jsou stejně ctižádostiví jako býval on, akorát mají daleko lepší možnosti: "Vždyť v létě jsem jim zařídil měsíční intenzivní kurz angličtiny," Sousedka sice nesměle namítla, Že o prázdninách by si snad měly děti odpočinout, ale raději to nerozváděla, protože, pravda, jejich Janička mezi jedničkáře nepatří.
Ne vždy je člověk schopen zvládnout neúspěch svého dítěte v klidu. Ale je určitě dobré si uvědomit, že i když to není zrovna Einstein, má své hodnoty, kterých bychom si měli vážit a podpořit je. Vždyť i odborníci z pedagogickýchlogických poraden tvrdí, že je často kvůli špatnému prospěchu navštěvují rodiče s dětmi průměrně až nadprůměrně nadanými. Známky nejsou totiž vždy objektivním obrazem naší chytrosti. Jen si vzpomeňte, jak jste o tom sami sebe kdysi horlivě přesvědčovali. Špatné vysvědčení sice někdy může ztížit přijetí na další školu, ale nejde o žádnou tragédii. Ta by mohla nastat až tehdy, kdybychom nezkrotili své vášně nad známkami. Přitom vystresované dítě, pokud se mu něco nepovede, potřebuje především podržet. Mělo by mít pocit, že se o Vás může s důvěrou opřít, že mu vždycky pomůžete v jakékoliv složité životní situaci, často daleko náročnější, něž je zrovna ta ve škole.
-la-

Walking football

28. června 2016 v 17:21 | ČTK |  Zdraví

Walking football, při kterém se nesmí běhat, prospívá zdraví

28.6.2016 00:01
Zdravý pohyb
Chodící fotbal, disciplínu vynalezenou v roce 2011 Brity mohou provozovat také ti, kdo by jinak kvůli zdravotním problémům nebo věku nemohli fotbal hrát. V severoitalském Lignano Sabbiadoro se dokonce počátkem dubna konal první evropský turnaj.
Chodící fotbal velmi prospívá fyzické kondici, píše italský deník Corriere della Sera. Nový sport může být ideálním řešením pro ty, kdo chtějí hrát až do sedmdesátky.
Jaká jsou jeho pravidla?
První samozřejmě zní, že se hraje v chůzi. Kdo popoběhne, dopouští se přestupku. Míč zůstává dole, nanejvýše metr a půl nad zemí. Zakázány jsou všechny surovosti. Hraje se na fotbalovém hřišti, šest hráčů proti šesti plus dva brankáři. Hra má dva poločasy o 12 minutách. Pomalá verze fotbalu je vhodná pro osoby s opotřebovanými chrupavkami a nadváhou nebo s vysokým tlakem, zkrátka pro ty, kdo by nemohli hrát v běhu.
Walking football se zrodil v roce 2011 v Británii a dnes ho hraje na 800 týmů, které mají tisíce fanoušků. Týmy sdružuje Football Association, která pořádá různé národní a regionální turnaje. Boom tohoto sportu nastal v roce 2014, kdy si nejvýznamnější britská banka vybrala walking football pro svou reklamní kampaň.
Chodící fotbal má všechny charakteristiky pro to, aby byl úspěšný i v Itálii, zemi, která miluje fotbal a kde je populace nad padesát let stále početnější.
Jako první využil walking football jako rehabilitační terapii britský fyzioterapeut Mick Quinn. "Asi před třemi lety jsem slyšel mluvit o novém sportu pro muže vyššího věku, který jim dovoluje vrátit se k fotbalu," říká. "Hlavním rozdílem oproti tradičnímu fotbalu je to, že se neběhá, ale chodí. V tomto směru je výkon těla nižší. Napadlo mě navrhnout tento sport mým pacientům jako terapii. Po zdravotních komplikacích bývá psychická blokáda vůči myšlence na návrat ke sportování. V případě chodícího fotbalu tento strach odpadá, protože nehrozí nebezpečí zdravotních komplikací," dodává.
Většina dospělých mužů hraje fotbal od šestnácti do pětatřiceti let. Pak tu jsou veteráni, kteří hrají až do osmačtyřiceti. Po dosažení tohoto věku jsou požadavky tohoto sportu na fyzičku stresující. Chodící fotbal umožňuje osobám starším padesáti let pokračovat ve sportu a bavit se.
Profesor na Astonské univerzitě v Birminghamu Peter Reddy potvrzuje kladné působení "pomalého fotbalu" svým výzkumem realizovaným na vzorku osob ve věku od osmačtyřiceti do pětašedesáti let, které hrály po dobu 12 týdnů.
"Studie ukázala, že fotbal může být účinný v případech lehké nebo střední hypertenze a zlepšuje spalování tuků. Po čtyřicítce, kdy většina lidí přestává sportovat, je chodící fotbal vynikajícím prostředkem k udržení formy a dobrého zdraví," uvádí profesor Reddy.
"Je prokázáno, že po dosažení určitého věku vedou muži sedavější způsob života než ženy. Ženy se věnují lehké gymnastice, cvičí pilates a podobně, zatímco muže takové aktivity nezajímají," říká Roberto Terra, který má na starosti projekt chodícího fotbalu v Boloni. "Ptali jsme se mužů, jako aktivitu by rádi provozovali na penzi. Mnozí z nich hráli dříve fotbal a svěřili se, že pomyšlení na to, že si zase začutají, jim rozbušilo radostně srdce," dodává.
Zdroj: ČTK

Péče o pleť v letních měsících

28. června 2016 v 13:18 | Novinky |  Zdraví
Péče o pleť v letních měsících
Pleť na obličeji je nejohroženější částí kůže na těle. Nezahalujeme ji a je tak mnohem více vystavována vnějším vlivům než zbytek těla. Přitom je mnohem tenčí, pórovitější, má menší buňky a větší množství mazových žláz, které jsou odpovědné za produkci lipidů. Proto je důležité o pleť obličeje důkladně pečovat a ochraňovat ji před vnějšími i vnitřními vlivy.
Pleť na obličeji je nejohroženější částí kůže na těle.
Pleť na obličeji je nejohroženější částí kůže na těle.
úterý 14. června 2016, 12:05
V létě je velmi důležitá hydratace pokožky. Voda ovlivňuje všechny procesy v našem těle, a to včetně vzhledu pokožky. Na vodě je přímo závislá tzv. stratum corneum - vnější "voděodolná" vrstva pleti, která ji potřebuje pro svoji správnou funkci.
Při nízké míře hydratace je stratum corneum křehké, pokud dosáhne 30% hydratace, pak se pleť zjemní, je pružná a dochází k redukci jemné linky.
Vlivem optimální hydratace je pak také umožněna správná funkce enzymů a je podporován proces regenerace pleti. Výsledkem je optimálně hydratovaná a hladší pleť, která vypadá ještě zářivější.
Zleva nahoře:
Zleva nahoře: 1. BIODERMA Hydrabio Crѐme 50 ml - hydratační péče s výživnou texturou pro suchou až velmi suchou citlivou pleť, kterou vyhlazuje a intenzivně rozjasňuje. Cena 499 Kč; 2. Vichy Denní krém Aqualia Thermal Riche 50 ml je posilující a zklidňující 24hodinová hydratační péče určená pro velmi dehydratovanou, suchou až velmi suchou pleť. Je vyrobena technologií mikrodifuze termální vody z Vichy, která je bohatá na vzácné přírodní minerály působící přímo v jádru buněk. Cena 475 Kč; 3. Lush Million Dollar Moisturizer - bionický krém na obličej. Med, bambucké máslo a jojobový olej zjemňují pokožku, zatímco vás ochranný faktor a sezamový olej chrání před UV zářením. Obsahuje trochu rozjasňujícího třpytu pro odpočatý vzhled. UVA SPF 30. Cena za 50 ml 1395 Kč; 4. L´Occitane En Provence Slaměnkový denní krém (Immortelle Precious Cream) 50 ml. Denní hydratační krém se třemi blahodárnými účinky, jejichž spojení minimalizuje výskyt vrásek a revitalizuje pleť. Cena 1249 Kč; 5. Eucerin Intenzivně hydratační denní krém DermoPURIFYER SPF 30 50 ml dodá pleti extra dávku hydratace, čímž předchází jejímu vysušování. Speciálně vyvinuto pro mastnou a problematickou pokožku se sklonem k akné, která je zároveň namáhaná nebo má sklony k citlivosti na sluneční záření. Cena 325 Kč; 6. BIODERMA Hydrabio Gel-Crѐme 40 ml - hydratační péče s lehkou texturou pro normální až smíšenou pleť, kterou zjemňuje a intenzivně rozjasňuje. Vhodná i jako podklad pod make-up. Cena 499 Kč; 7. Uriage AQUAPRÉCIS Gel Défatigant Yeux. Osvěžující gel na oční partie okamžitě osvěžuje a zjemňuje oblast okolí očí a zároveň poskytuje dlouhodobou hydrataci. Zjemňuje kruhy a váčky pod očima, oči jsou rozjasněné. Odstraňuje příznaky únavy. Cena 329 Kč; 8. Nivea Oživující hydratační denní krém Aqua Sensation pro hloubkovou hydrataci pleti. Díky aktivní látce Hydra IQ a výtažkům z okurky budete mít pleť svěží a zdravě zářivou. Cena 139 Kč; 9. Yves Rocher Hydratační gel na okolí očí rostlinného původu, působí proti únavě, snadno proniká do pokožky a osvěžuje oční okolí. Cena 339 Kč
FOTO: Archív firem
Hydratace je důležitá, jak vnitřní, tak vnější formou. Pro zachování správné hladiny je nezbytné doplnit vodu, kterou ztrácíme dýcháním, pocením a vyměšováním. Ztráta hydratace pokožkou se pohybuje mezi 0,3 litru až 2,0 litry za hodinu, když jsme velmi aktivní.
"Proto nejsou hydratační potřeby každého z nás stejné. Podle věku, podnebí a úrovně aktivity mohou být od zhruba tří litrů denně u dospělých osob za normálních podmínek po šest litrů za den při intenzivní aktivitě v horkých podmínkách. Všechny tyto poznatky dokazují význam vody pro naše tělo a naši psychickou pohodu. A budete-li se řídit několika jednoduchými tipy pro lepší hydrataci, můžete ovlivnit obojí - skvěle vypadající pleť a celkovou pohodu," vysvětluje profesor MUDr. Petr Arenberger, Dr.Sc. MBA.
Pro hydrataci pleti však pouhé pití vody nestačí. Zdravá pleť není jen výsledkem konzumace tekutin. Mnohem lepších výsledků dosáhnete, pokud zvolíte vhodný hydratační krém, který budete používat dvakrát denně. Nejlepší je takový výrobek, který umí zdokonalit vlastní hydratační systém pleti.
Zleva:
Zleva: 1. Termální voda Uriage - přírodně čistá, bohatá na minerální soli a stopové prvky. Svým složením je nejvyváženější ze všech termálních vod a má unikátní hydratační schopnosti. Zároveň díky vysokému obsahu solí vápníku a hořčíku zklidňuje citlivou pokožku a díky obsaženému křemíku posiluje hydrolipidický film pokožky. Cena od 158 Kč; 2. Sensai Hydratační a vyživující pleťové sérum (Prime Solution) 75 ml je vysoce účinné proti předčasnému stárnutí pleti. Vypíná a zpevňuje kontury obličeje a dodává pleti nádherný jas a mladistvý vzhled. Bohaté složení pleť vyživuje a poskytuje jí ochrannou péči. Cena 2899 Kč; 3. Lancome Hydratační maska Hydra Intense (Hydrating Gel Mask) 100 ml. Maska gelové konzistence s extraktem ze subtropické rostliny Imperata Cylindrica, která pleť rozzáří a dokonale vyživí. Pro normální a smíšenou pleť. Cena 899 Kč. 4. DERMEDIC Hydratační sérum na obličej, krk a dekolt HYDRAIN3 Hialuro 30 ml obsahuje kyselinu hyaluronovou, ureu, termální vodu. Hloubkově hydratuje suchou, velmi suchou a dehydratovanou pleť, neucpává póry a nezanechává mastný film. Cena 489 Kč; 5. Avon Noční hydratační pleťová maska Anew Clinical 50 ml - gelovým složením okamžitě poskytuje 3x vyšší úroveň hydratace pleti. Používejte 2-3krát týdně. Cena 249 Kč; 6. La Roche Posay Intenzivní hydratační maska pro citlivou suchou pleť Hydraphase (Soothing Rehydrating Mask) 2 x 6 ml. Termální voda odbourává volné radikály, vyživuje a zklidňuje pleť, bambucké máslo chrání před vnějšími vlivy a pomáhá udržet vlhkost pleti, glycerin a hyluronát sodný zjemňují a vyhlazují. Cena 89 Kč
FOTO: Archív firem

Nebezpečný oxidační stres

Pokožku na obličeji je také nutné chránit před vlivy oxidačního stresu, na jehož vzniku se mimo jiné spolupodílí UVA a UVB záření. Oxidační stres zhoršuje tvorba volných radikálů, molekul, které útočí přímo na kožní buňky, kde oslabují pevnost buněčné struktury a spouštějí chemické procesy, jejichž výsledek se navenek projevuje jako předčasné stárnutí.
Pleť postižená oxidačním stresem rychleji ztrácí vláhu a barevnou jednotnost, ochabuje, působí zanedbaně a unaveně. Je také náchylnější ke vzniku vrásek, zejména kolem oblasti očí, úst a čela, a to často již před třicítkou.
"Pokud tedy už v mladém věku nechcete působit jako stará vrásčitá babička, je opalovací kosmetika nezbytná. Denní krém s ochranným faktorem je skvělý pro každodenní použití. Ale ne, pokud trávíte čas u vody, sportujete nebo celý den trávíte venku. Na obličej nepoužívejte menší ochranný faktor než OF 30, a pokud jste ve věku, kdy to vaše pleť ocení, použijte pod ochranný krém antioxidační nebo protivráskové sérum. Ochranné opalovací přípravky jsou navíc voděodolné, což denní krémy nejsou, a tak vám v létě dostatečnou ochranu neposkytnou," radí Romana Šonková ze společnosti Nivea.
Časová osa fotostárnutí se málokdy kryje s časovou osou biologického stárnutí, o to klíčovější je ochrana kvalitní kosmetikou, která by neměla chránit jen před UVA a UVB zářením, ale také před oxidačním stresem.
Zleva:
Zleva: 1. Bioderma Photoderm MAX Opalovací mlha SPF 50+. Voděodolný, transparentní sprej, který vás dokonale ochrání před spálením. Předchází i solárním intolerancím. Cena 499 Kč; 2. Daylong ultra face SPF 30 50 ml je speciálně určen pro každodenní ochranu a péči o kůži obličeje. Obsahuje vitamíny A, C, E a kyselinu hyaluronovou, pomáhá chránit pleť před poškozením volnými radikály a předcházet předčasnému stárnutí pleti způsobenému slunečním zářením. Je extrémně odolný vůči vodě. Cena 428 Kč; 3. Heliocare kompaktní make-up SPF 50 Fair 10 g - velmi krycí, avšak konzistenčně lehký kompaktní make-up s pudrovou složkou a vysokým ochranným faktorem SPF 50. Tónovaná fotoimunoprotekce působí proti stárnutí pleti způsobenému slunečním zářením, díky obsahu antioxidantů. Pro každodenní použití pro všechny typy pleti, včetně mastné nebo náchylné k tvorbě akné. Cena 563 Kč; 4. Uriage BARIÉSUN Crème Teintée Claire SPF50+ - tento jemně tónovaný krém poskytuje pleti světlý odstín a zaručuje vysokou ochranu proti UVA a UVB paprskům. Má jemnou, nemastnou a voděodolnou texturu. Cena 429 Kč; 5. Eucerin CC krém na opalování na obličej SPF 50+ Light (Sun CC Creme) 50 ml - fotostabilní UVA/UVB filtry účinně omezují riziko spálení, licochalcon A a kyselina glycyrrhetinová chrání kožní buňky před poškozením volnými radikály, krém stimuluje v pokožce vlastní ochranné a reparační mechanismy proti poškození DNA, barevné pigmenty sjednocují tón pleti, dlouhotrvající zmatňující efekt. Vhodné pro všechny typy pleti i pro velmi citlivou pokožku. Cena 305 Kč; 6. Ryor Opalovací krém SPF 50 - snadno vstřebatelný voděodolný krém s maximální ochrannou fotostabilní směsí UVA/UVB filtrů, které chrání pokožku před poškozením UV zářením. Vhodné pro všechny typy pokožky, včetně citlivé. Cena 209 Kč; 7. Nivea Protect & Bronze OF 30 Pleťový krém na opalování podporující zhnědnutí - rostlinné výtažky vám dopomohou k tvorbě melaninu, díky němuž pokožka intenzivněji tmavne. Cena 199 Kč; 8. La Roche Posey Anthelios SPF 50 Sprej na obličej ultralehký - pro citlivou pleť a pleť se sklonem ke sluneční intoleranci. Svěží sprej, který se rychle vstřebává. Cena 430 Kč
FOTO: Archív firem

Péče o opálenou pokožku

28. června 2016 v 13:14 | Novinky |  Zdraví
Jak pečovat o opálenou pokožku a první pomoc při spálení
Po celodenním pobytu na slunci bývá pokožka vysušená a velmi unavená. Pokud k tomu ještě přičteme časté koupání a mořský vánek, pokožka opravdu trpí. K regeneraci tak potřebuje nejen maximální hydrataci, ale také zklidňující látky, jež pomohou pokožku zbavit stresu. Pokud tedy vsadíme na kvalitní péči po slunění, pokožka se nám zajisté odmění.
Mírné spáleniny se vyznačují růžovou až zčervenalou pokožkou.
Mírné spáleniny se vyznačují růžovou až zčervenalou pokožkou.
Dnes 11:12
V první řadě se po slunění vždy osprchujte. Smyjete tak z pokožky nejen písek, ale i zbytky opalovacích krémů a prach. Čistá pokožka bude poté rychleji absorbovat důležité složky hydratačních a regeneračních mlék po opalování. Tato mléka obsahují řadu látek, které podporují opálení (vitamin E, betakaroten aj.) a také způsobují chladivý efekt, který je zvláště po celodenním slunění velmi příjemný.
Zleva:
Zleva: 1. Daylong After Sun zklidňující mléko po opalování s chladivým účinkem - chrání rohové vrstvy pokožky, působí proti ztrátě vody. Cena 215 Kč; 2. EQUILIBRIA Mléko po opalování, 100ml - pomáhá zklidnit, zjemnit a vyhladit pokožku po opalování a podráždění sluncem, vodou, pískem a větrem. Oddaluje biologické stárnutí kůže. Cena 109 Kč; 3. Nivea Hydratační sprej po opalování After Sun 200 ml s obsahem aloe vera, pokožku po slunění chladí a zklidňuje. Navíc jí pomáhá navrátit ztracenou hydrataci. Cena 205 Kč; 4. RYOR Sun Care regenerační mléko po opalování s panthenolem zklidňuje pokožku, dodává jí potřebnou hydrataci a zabraňuje dalšímu vysušování. Mléko vytváří přirozený ochranný film pokožky a zabraňuje jejímu poškození vlivem dalšího slunění. Cena 130 Kč; 5. La Roche-Posay Posthelios gel po opalování 200 ml - zmírňuje pocity horka, hydratuje a dodává lipidy. Cena 395 Kč; 6. Yves Rocher Hydratační mléko po opalování. Cena 155 Kč; 7. Avon After Sun třpytivé mléko po opalování - zvláčňuje, hydratuje, zvýrazňuje a prodlužuje atraktivní bronzový nádech i díky přítomnému vitaminu D. Obsahuje velké množství třpytivých částeček, které se postarají o svůdný, zářivý efekt. Cena 99 Kč; 8. Clarins Olej po opalování se třpytkami - obohacený zlatými mikročásticemi, které vytváří lesk a vyživují pokožku bez pocitu mastné pokožky. Cena na parfums.cz 1240 Kč
FOTO: Archív firem
Pro pokožku ale můžete udělat ještě více - když začnete používat speciální masky na opálenou pleť, které péči o pokožku ještě zintenzivní.
Výborná je i lázeň z čerstvého mléka. "Nalijte jednoduše 2 litry mléka do vany naplněné vlažnou vodou, přidejte 2 lžíce olivového oleje a dvě lžíce medu. V takovéto lázni zůstaňte ponořeni přibližně 15 minut a poté se již neoplachujte, jen se lehce osušte měkkým ručníkem. Vaše kůže zůstane hladká, měkká, hydratovaná a bude jemně vonět. Pro získání osvěžující tělové mlhy můžete také smíchat okurkovou šťávu s minerální vodou a nalít je do lahvičky s rozstřikovačem," radí odborníci z Avonu.
Začněte také používat peeling. "Nebojte se, snědou pokožku si ´nevydrhnete´. Důležité je alespoň jednou týdně použít jemný peeling. Ten odstraní odumřelé buňky a opálení tak bude zářit a více vynikne. Díky peelingu neodstraníte opalování, ale zbavíte se toho, co kůži brání přijímat nové živiny. A čím více výživy kůži dodáte, tím déle si udrží ten správný odstín," doporučuje Mgr. Petra Řehořková, zakladatelka Kliniky estetické medicíny Petra Clinic.
Zleva:
Zleva: 1. Uriage Bariésun zklidňující krém po opalování na obličej - poskytuje okamžitý pocit pohodlí a úlevy pro pokožku, která je přehřátá a vysušená od slunce. Kombinuje zklidňující, vyživující, hydratační a proti volným radikálům bojující látky, které pokožku obnovují a prodlužují její opálení. Cena 259 Kč; 2. Clarins Sun Soothers hydratační péče po opalování na obličej a dekolt 50 ml - dodává pleti okamžitě komfort, napravuje škody způsobené UV zářením a chrání před volnými radikály, které jsou i po slunění stále aktivní. Pleť zůstane krásná a dlouhodobě zářivě opálená. Cena 769 Kč; 3. Sensai Silky Bronze zklidňující maska po opalování - dokonale zklidní pleť po opalování. Gelová maska je rozdělena do osmi dávek, které můžete používat vždy, když se vám bude zdát vaše pleť po slunění vysušená a podrážděná či ochablá a mdlá. Cena 1687 Kč; 4. Sensai Silky Bronze zklidňující a hydratační maska po opalování. Cena 2169 Kč; 5. Payot Benefice Soleil SOS Sunburn Mask 50 ml - pleťová maska je zklidňující první pomocí pro pokožku spálenou sluncem. Slouží ke zklidnění a opravě narušených buněk po příliš dlouhém slunění. Vhodné i pro muže. Cena 611 Kč
FOTO: Archív firem

První pomoc při spálení pokožky

"Spálení sluncem je vlastně normální reakce nechráněné kůže na působení UVB složky slunečního záření. Vzniká v závislosti na dávce záření a fototypu kůže s přihlédnutím k dalším faktorům, jako je nadmořská výška a zeměpisná šířka, odraz od písku," vysvětluje dermatoložka MUDr. Naděžda Vojáčková z Laserového centra Anděl.
Mírné spáleniny se vyznačují růžovou až zčervenalou pokožkou, která je horká, bolestivá a svědí. Středně těžké spáleniny se poznají podle toho, že je pleť rudá a jsou na ní puchýřky, které praskají. Spálená kůže se později sloupe. Ty nejtěžší spáleniny se vyznačují tmavočervenou až purpurovou barvou kůže, na které se mohou tvořit puchýřky. Tento stav je doprovázen nevolností, bolestí hlavy, zimnicí, horečkou a závratěmi.
Lehčí stavy zvládneme doma sami. První pomocí u lehčích forem je přiložení studeného obkladu a celková hydratace organismu. Osvědčené jsou i obklady z odvaru ze silného zeleného a černého čaje či borové vody.
"Vyzkoušejte osvědčený recept jižanských zemí - bílý jogurt bohatý na probiotika. Nejenže chladí, ale posiluje i lokální imunitu kůže a urychluje hojení. Na spáleniny pomáhají i obklady z mléka či potření postiženého místa tvarohem," doporučuje dermatoložka doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
Obklady z tvarohu, bílého jogurtu, kefíru či syrovátky lze přiložit na 15 minut a následně setřít. Kyselina mléčná pomáhá zklidnit zarudnutí pokožky a ulevuje od bolesti. Výborná je i vlažná koupel s příměsí podmáslí nebo jogurtu, případně hrstkou ovesných vloček.
Zleva:
Zleva: 1. Fytofontana ALOE VERA sprej, obsahuje vysokou koncentraci výtažku z aloe vera. Má chladicí účinky, poskytuje pokožce úlevu a osvěžuje ji. Vhodné i na jiné spáleniny. Cena 165 Kč; 2. Bioderma Photoderm After Sun SOS intenzivní zklidňující mlha po opalování - chrání kožní buňky proti poškození a zabraňuje předčasnému stárnutí pokožky. Zanechává pokožku optimálně pružnou, na dotek sametově jemnou a zklidněnou bez sebemenších stop podráždění. Cena 290 Kč; 3. Saloos Mandlový olej lisovaný za studena 50 ml - výborně regeneruje pokožku spálenou slunečním zářením, pokožce dodává pocit hebkosti. Cena 92 Kč; 4. Nivea Zklidňující mléko po opalování SOS After Sun 200 ml - pomáhá regenerovat zevnitř, hydratuje po dobu 24 hodin, přináší okamžitou úlevu zarudlé pokožce. Cena 170 Kč; 5. Vichy SOS Balzám na spálenou pokožku Capital Soleil 100 ml - pomáhá k okamžité úlevě od nepříjemných pocitů a pálení, hydratuje pokožku a obnovuje ochrannou funkci buněčné membrány. Vhodné i pro citlivou pleť. Cena 379 Kč; 6. Termální voda Uriage - léčí citlivou a reaktivní pokožku. Hydratuje, zklidňuje a zabraňuje působení volných radikálů. Cena 219 Kč
FOTO: Archív firem
Někdo radí přikládat okurku či nakrájená rajská jablíčka. Obojí by mělo též ulevit zarudlé pokožce a snížit bolestivost. Výborným pomocníkem je i gel z aloe vera či kokosový olej. Úlevu prý mohou přinést i obklady z hypermanganu či koupel s rozpuštěnou jedlou sodou, případně obklady z jahodové šťávy či dřeně.
Pomoci ale mohou i termální vody, které dokážou pokožce dodat i do hlubších vrstev hydrataci. Pokud chcete mít jistotu, pak volte tzv. SOS přípravky. Většina z nich obsahuje panthenol či speciální komplexy, které dokážou zklidnit zarudlou pokožku, hydratovat a přinést jí okamžitou úlevu.
Pokud máme spáleniny těžké, neměli bychom hazardovat se zdravím a rozhodně bychom měli vyhledat pomoc lékaře.

Slunce prodlužuje život

28. června 2016 v 13:11 | Novinky |  Zdraví
Slunění nepřináší jen samá negativa, snižuje některé škodlivé účinky kouření
Spálení pokožky může být velmi nebezpečné, ale pokud k samotnému aktu slunění budete přistupovat opatrně a v doporučených hodinách, pak vám může i pomoci. Podle švédské studie realizované na 30 000 ženách, zveřejněné na stránkách Journal of Internal Medicine, sluneční záření snižuje některé škodlivé účinky kouření.
Zcela se vyhýbat slunci prý není dobré.
Zcela se vyhýbat slunci prý není dobré.
FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky
úterý 7. června 2016, 14:21
Slunce prodlužuje život, ale jen tehdy, vystavujeme-li se mu s umírněností. "Studie zahájená v roce 1990 zahrnovala švédské ženy ve věku od pětadvaceti do čtyřiašedesáti let a zcela jasně prokázala, že vyhýbat se slunci není dobré," uvádí prezident Italské společnosti pro dermatologii Giampiero Girolomoni.
"Ženám, které se sluní, hrozí menší riziko kardiovaskulárních chorob a žijí déle, přesněji o 0,6 až 2,1 roku, než ty ženy, které se slunci vyhýbají. Tím to však nekončí. Slunění kompenzuje škodlivé účinky kouření. Jde o to, že kůže vystavená slunci produkuje větší množství vitaminu D," dodává. Experti však varují, že těchto pozitivních účinků lze dosáhnout jedině tehdy, jestliže nabíráme bronz s opatrností.
Podle výzkumu není vitamin D jedinou přínosnou substancí, kterou kůže po slunění produkuje. Kožní buňky vyrábějí beta-endorfiny, které přispívají k pocitu radosti a uspokojení a možná i k jisté závislosti, kterou někteří lidé pociťují, když se vystavují slunci nebo umělým ultrafialovým paprskům.
Kůže stimulovaná sluncem vylučuje také oxid dusnatý, který je schopen snižovat krevní tlak. Osoby s mírnou hypertenzí, které se vystavují slunečním paprskům, si krevní tlak takto snižují.
Slunění má však i svou odvrácenou stranu: jestliže se vystavujeme slunci příliš, přispívá to ke stárnutí kůže a ke vzniku kožních nádorů, jako jsou epiteliom nebo melanom. Příliš mnoho slunce tedy naopak může vést k výskytu různých nemocí.

Jak se tedy máme zachovat?

"Všechno závisí na vlastnostech naší kůže," vysvětluje Girolomoni. "Lidé s tmavou pletí, kteří se na slunci nespálí, se mu mohou klidně a bez problémů vystavovat. Lidé se světlou pletí, kteří se snadno spálí, musejí dávat větší pozor a slunit se opatrně," dodává.
Experti radí vyhýbat se slunci v hodinách nejsilnějšího záření, mezi 11. a 14. hodinou, vystavovat se slunci postupně, aby kůže měla možnost chránit se opálením, a používat vhodné opalovací krémy.
Především u dětí je nutné zabránit spálení, které je hlavním rizikovým faktorem melanomu, který se může objevit až za deset let. Dále je nezbytné používat opalovací krémy s ochranným faktorem minimálně 30, nejlépe však 50, obnovovat ochranu krémem každé dvě hodiny, a pokud se dítě koupe, tak ještě dříve.
Krémy je třeba používat v odpovídajícím množství. I krémy s takzvanou totální ochranou chrání ve skutečnosti jen částečně. Připomeňme, že opalovací krémy neslouží k tomu, abychom mohli na slunci pobývat déle, ale k tomu, abychom se opalovali správně. Také barevná trička mohou sloužit jako sluneční filtr. A pokud jde o pravidelný přísun vitaminu D především v podzimních a zimních měsících, je třeba se poradit se svým lékařem.

Pozor na salmonelu

27. června 2016 v 17:35 | Jackie 24/2006 děti |  Zdraví
Letní měsíce přinášejí riziko nepříjemných střevních potíži. Jak se jim vyhnout ?
Počet onemocnění salmonelózou nezadržitelně stoupá. Vyvolávají je bakterie v potravinách nebo vodě. Rychle se množi; při pokojové teplotě se jejich počet každých 20-30 minut zdvojnásobí nákaza se projeví během 8-10 hodin nevolností zvracením, střevními potížemi se silnými průjmy, bolestmi hlavy i břicha a horečkami 39-40 °C.
Jejich hlavními zdroji je nedostatečně tepelně zpracované drůbeží maso a vejce a jejich produkty. Tedy třeba smetanová zmrzlina, kterou děti rády mlsají. A protože je salmonelóza nejen nepříjemná, ale i vysoce nakažlivá, hrozí zvýšené nebezpečí epidemie zejména na dětských táborech. Tam jsou splněny všechny záhladní podmínky: koncentrace většího počtu děti, nedostatečná hygiena rychta příprava jídel často pochybného původu.
Jak se vyhnout nákaze?

Vypěstovat v dítěti důsledné hygienické návyky.

Vyhýbat se narychlo grilované drůbeži a syrovým produktům t vajec (majonézy, cukrářské krémy, vaječné koňaky).

Místo točených zmrzlin kupovat dítěti raději nanuky, případné ovocné dřeně.

Při domácím vaření pamatovat na to, že salmonely zabíjí teplota na 80°C, působící alespoň 20 minut.

Nenechávat zvláště chlebíčky nebo saláty do druhého dne, ale hned je spotřebovat.

Všechny zbytky od potravin ihned vyhazovat. Zvlášť malí děti si rády " ďobnou" toho, co zůstalo na stole.

Stačí zachovávat pár prostých zásad a nebezpečí salmonelózy, ale i třeba žloutenky se hned pronikavě sníží. A čím dříve začneme u dětí se vštěpováním hygienických zásad a stravovacích návyků, tím lépe. Za trochu poručníkování to stojí.

Chrápání: Horor v ložnici

27. června 2016 v 16:07 | Magazín Blesku -Miluše Vrtílková |  Zdraví
Někdy pomůže kapsa S tenisákem
"Několikrát za noc mě to probudí a ráno se cítím unavená. Z naší ložnice se ozývají zvuky jako z hororu, a i když mám v uších špunty, nevyspím se, " svěřila nám čtyřicetiletá Olga,manželka zvláště úporného chrápače. "Dříve se to ještě dalo usměrnit, ale teď m chápe v jakékoli poloze. Už se to nedá vydržet!"
S podobnými problémy se nepotýká jenom Olga. Málokdo se s nimi však svěří. Chrápání patří totiž t tématům, o nichž se většinou nehovoří, i když samo o sobě je velmi častým a pro okolí chrápajícího nepříjemným jevem.
V australském Busseltownu se podařilo vyšetřit celou populaci a zjistilo se, že téměř každý desátý člověk chrápe více, něž je únosné.
Charles chrápe " jako drak"
Přítel jiné ženy vydával při spánku takové souhry, jako by zloděj vylamoval okenice. Po letech manželství si na ně zvykla, ale když jednou zničehonic přestal chrápat, k smrti se vyděsila: myslela se; že umřel. Chrápání nenašetřen nikdo. Chrápou malí děti s velkými mandlemi a někdy stačí obyčejnávýma, aby se z klidného spáče stal chrápač. Prý, věřte tomu nebo ne, chrápe i princ Charles. V lékařské literatuře bývá uváděn příklad, kdy naměřili silnému chrápači 90 decibelů. Stejný zvuk vydá náklaďák při jízdě po dálnici.
Nejohroženější: starší a obézní
mechanismus chrápání souvisí s částečnou neprůchodností dýchacích cest. Ve spánku dochází snížení svalového napětí takže při spaní v poloze na zádech se jazyk a dolní čelist zasunuji vzad, což stěžuje průtok vzduchu nosem. V této situaci začíná spáč dýchat otevřenými ústy, vdechovaný vzduch rozkmitává měkké patro a další části dýchacích cest, a tím vzniká dobře známý zvuk. Není zcela jame, proč chrápání nepostihuje všechny lidi. Podle průzkumů chápou spíše lide starší a obézní. Pravděpodobně na to mají vliv vrozené či získané odchylky horních cest dýchacích (například zvětšení mandli), které spolu se zapadáním jazyka vedou ke zhoršení průtoku vzduchu. Chrápání výrazně zhoršuje alkohol a většina hypnotik. Většinou bývá vnímáno jenom jako kosmetická vada.
Šok: nechrápal se k smrti!
Lékaře začne chrápání zajímat v okamžiku, kdy je pravidelné dýchání ve spánku přerušováno zástavami dechů delšími něž 10 sekund. Toto se zjistí ve spánkové laboratoři, kde si pacient pokojně spinká a přístroje zaznamenávaji, jak celonoční spánek probíhá. Odborně se tomuto jevu říká apnoe. Přestávky v dýchání mohou trvat až dvě minuty a provází je snížení obsahu kyslíku v krvi. Takový spánek nepřináší odpočinek, člověk je ve dne nadměrně spavý A usíná v situacích nepříhodných, například řidič za volantem. K důsledkům takového stavu patří například vysoký krevné tlak a poruchy srdečního rytme. To všechno by mohlo vyvolat předčasné úmrtí.
Náplast ani kolíček na horor neplatí
Kolíček na nos se dá obstarat u našich sousedů ani za 40 DM. Můžete si také koupit spací brýle s lampičkami. Zaregistrují chrápajíce tón a spáče vzbudí. K mání jsou i matrace se zabudovaným motorkem. Při chrápání naskočí a nechtěný koncert přeruší. nápadů proti chrápání je mnohem víc, stále přicházejí nové, a většinou jsou to vyhozené peníze. Podle názorů lékařů je nejefektivnější a ve světě nejvíce doporučovanou metodou maska spojená hadicí s řízeným kompresorem, který zajišťuje přetlak v horních cestách dýchacích. Při nádechu pak spát volné na dechne vzduch z masky. Přistroj nijak nebrání výdechu a tlak je přístrojem udržován na stejné výši nezávisle na dýchání nemocného, Tento tlak je samozřejmě nízký o nemocný si na něj velmi rychle Na pohled nic hezkého, ale zabírá to. K dalším metodám patří plastika měkkého patra a ortodontické rovnátko, které zajišťuje posun dolní čelisti. Obézním pacientům doporučují lékaři zhubnout . Podle průzkumů však zhubnutí uleví jen asi polovině nemocných. K laickým radám patří spát na boku. Nepůjde-li to, našijte si na záda pyžama kapsu a vložte do ní tenisák. To zabere určitě.