Listopad 2018

Úvod

25. listopadu 2018 v 8:17 | Božena Krchová (vydala PRÁCE roku 1969) |  Kuchyň

Máte v ruce jeden ze svazků edice Malá rodinná škola. Edice vznikla za spolupráce nakladatelství Práce a Ústředního kulturního domu dopravy a spojů v Praze na Vinohradech, kde pořádají pro dívky a pro mladé ženy kursy pod názvem Malá rodinná škola.

Knížky připravili zkušení autoři a autorky jako upřímně míněné rady těm, kteří vstupují do manželství, i těm, kterým se rodina rozrůstá.

Malá rodinná škola má tyto svazky:


VAŘENÍ I

VAŘENÍ II

VAŘENÍ III

KUCHYŇ

BYT

ŠITÍ I

ŠITÍ II

KOSMETIKA

MANŽELSTVÍ

MATEŘSTVÍ


Úvodem

Hodláte překročit nebo jste již překročili práh bytu, ve kterém se bude rozvíjet váš rodinný život. Každodenní součástí tohoto života je příprava stravy, ať už jednodušší, či složitější. Základy vaření jste ovládli v kursech, máte v ruce dobré odborné příručky - a teď ještě upravit, zařídit a vybavit kuchyň, popř. v již zabydleném kuchyňském prostoru leccos přeměnit a doplnit podle dobrých rad, které jsme se slovem i vyobrazením snažili dát do této knížečky.


Příprava stravy zůstává stále nejdůležitější složkou domácího provozu. Je to nejen proto, že klade takové nároky na náš čas (připadá na ni 60% z času průměrně věnovaného domácímu provozu), ale i pro význam, jaký má stravování v našem životě. Chutné jídlo odpovídající zdravé výživě pomáhá udržovat zdraví, výkonnost a přispívá k celkové pohodě.

Dnešní období je charakterizováno tím, že se tradiční způsob života přerušil, protože nevyhovuje nynějším podmínkám, a nový způsob se teprve vytváří. Proto je i způsob stravování v jednotlivých rodinách velmi různý. Někde se stále ještě udržuje tradiční jídelníček, vaří se obědy i večeře, připravují se složité pokrmy. Naproti tomu se ve většině mladých domácností počítá jen s přípravou snídaně a málo pracné večeře. Výrobky potravinářského průmyslu, polotovary i některé hotové pokrmy ještě podstatně zjednodušují přípravu stravy. Proto se u nás setkáváme s rozmanitě zařízenými kuchyňskými pracovišti, odlišně umístěnými, s různým vybavením. Krajností jsou rozsáhlé kuchyňské soupravy s efektním vnějším vybavením v duchu tradičních obytných kuchyní. Druhý extrém je vařič s poličkou v rohu předsíně nebo v koupelně. Mezi těmito dvěma opačnými póly jsou kuchyně a kuchyňky nejrůznějších druhů, promyšlené i improvizované, včetně tisíců vestavěných typizovaných kuchyní dnešní výstavby bytů.

Účelnost a užitnost těchto kuchyňských pracovišť není dána ani jejich rozměry, ani vynaloženým nákladem, ale tím, do jaké míry odpovídají požadavkům, které máme na hygienu a na pracnost při přípravě stravy. Dnes jsme již zcela opustili tradiční rozměrnou kuchyni. Nepracovalo se v ní pohodlně, pobíhání při práci naopak zvětšovalo námahu. Ale nevyhovuje ani stísněné pracoviště, které práci komplikuje a zvyšuje nervovou i fyzickou únavu.

Při plánování a při zařizování kuchyně je nejvhodnější vycházet ze svého způsobu života a uvažovat i s pravděpodobnou potřebou v budoucnosti.

I když se nároky na kuchyň velmi různí, vždy potřebujeme základní zařízení, ať se již jeho úprava i rozměry liší jakkoli. Je to pracovní deska, zařízení na tepelnou úpravu pokrmů a místo na uložení nářadí, nádobí a potravin a voda. Toto zařízení potřebujeme vždy, mění se jen jeho rozsah a odlišuje se více nebo méně dokonalým způsobem vybavení.

Zařízení kuchyně a většinou i předměty, které si do ní opatřujeme, jsou věci dlouhodobé potřeby a některé nám slouží po celý život. Při vybírání předmětů bychom proto měli dobře znát provozní a pracovní požadavky. Bohužel, postup je obvykle opačný. Nejdříve si věci kupujeme a pak teprve s nimi získáváme zkušenosti. Nás výběr bývá často nahodilý a k naší škodě převažuje neúměrně vnější stránka věcí. Proto k vám přicházíme s odbornými informacemi, které mohou doplnit nedostatečné zkušenosti a usměrnit vaši volbu, aby opatřované předměty splnily očekávání a odpovídaly vynaloženému nákladu.

Přejeme vám, abyste si kuchyň dobře zařídili a vybavili si ji vhodnými předměty, které vám pobyt v kuchyňském prostoru budou usnadňovat a zpříjemňovat.

Vaše

Božena KrchováCena za talent

23. listopadu 2018 v 20:17 | Večery pod lampou 02/1998 |  Zdraví

Každý začátek je těžký (Omne initium difficile est)

23. listopadu 2018 v 19:24 | Večery pod lampou 26/1998 |  Ženy

Poslední dny města pod Vesuvem

23. listopadu 2018 v 19:10 | Večery pod lampou 46/1995 |  Zajímavost

Co možná nevíte o olivách

23. listopadu 2018 v 10:56 | Večery pod lampou 19/1997 |  Co možná nevíte

Retro

21. listopadu 2018 v 0:07 | Já |  Škola

To všechno odnes čas

20. listopadu 2018 v 23:28 | Já |  Škola

Z gruntování bývá někdy bouře

19. listopadu 2018 v 10:03 | Výstřižek z novin Právo (nevím z jakých) |  Vánoce
Pohodě u štědrovečerního stolu předchází občas rodinná bouře, někdy bohužel i úraz. Důvod? Gruntování, předsváteční úklid. Vypravěči našich tří příhod nechtěli být jmenováni. Kdo ví proč, snad, že by se jim známí smáli ...
"To, co člověka rozhází v předvánočním shonu, by mě nechalo jindy úplně klidnou," říká pětatřicetiletá žena z Mladé Boleslavi. "Uklízela jsem před Vánoci a chtěla jsem, aby si manžel odnesl do dílny páječku. V bytě se válela asi týden. On se však rozhodl, že půjde na pivo, asi už měl úklidu dost. No a tu věc neodnesl. Tak jsem ji chytla a hodila za schodů za ním. Kdybych chtěla, tak by se mi to tak "dokonale" nepovedlo: trefila jsem ho do hlavy, on omdlel a sjel bezvládně po schodech. Vyděsila jsem se, co mu je, naštěstí se za chvilku probral a byl v pořádku."
Úklidové "ztráty" však někdy bývají i vážnější. "Ženu mi právě přivezli sanitkou z nemocnice, museli ji z nosítek "vysypat" na postel," sdělil Právu šestapadesátiletý muž z Prahy. "Má čerstvou sádru, takže nemůže chodit ani o těch berlích. Spadla z okna při věšení záslon. Já jsem nebyl doma, chtěla to dodělat, než přijdu. Neumí zkrátka lítat, zlomila si holení kost pod kolenem. Musela na operaci, dali jí tam šrouby. Když se jí to stalo, v šoku se po zadku dostala k telefonu, pak se doplazila ke dveřím a odtud ji odvezli. To tedy budou letos veselé Vánoce."
Někdy člověk chce překvapit svého blízkého a překvapený je nakonec sám. Jako čtyřiadvacetiletá, dva roky vdaná paní z Brna. "Chtěla jsem ohromit manžela, jak vymaluju sama koupelnu. Že bude hezká, světlounce bleděmodrá. A protože jsem malíř amatér a začátečník, tak ta koupelna byla, jak kyž ji poleje tmavomodrým inkoustem," smála se ještě nyní loňské předvánoční atmosféře. "Manžel je ale skvělý, ještě mě i pochválil. Týden jsme to potom přemalovávali bílou barvou ..."
(vu)

Pořadí životních situací podle objemu stresu, kterému je člověk při nich vystaven

 1. smrt manžela/manželky - 100
 2. rozvod - 73
 3. rozchod s partnerem - 65
 4. pobyt ve vězení - 63
 5. úmrtí v nejbližší rodině - 63
 6. vlastní úraz nebo nemoc - 53
 7. vlastní svatba - 50
 8. ztráta zaměstnání - 47
 9. usmíření s partnerem - 45
 10. odchod do důchodu - 45
 11. nemoc člena rodiny - 44
 12. těhotenství - 40
 13. sexuální potíže - 39
 14. příchod nového člena rodiny - 39
 15. změna postavení v práci - 39
 16. změna ve vlastní finanční situaci - 38
 17. smrt blízkého přítele - 37
 18. změna zaměstnání - 36
 19. přibývání partnerských hádek - 35
 20. půjčka větší než 50 000 kč - 31
 21. větší dluhy - 30
 22. změna odpovědnosti v zaměstnání - 29
 23. syn nebo dcera opouští domov - 29
 24. neschody s tchyní nebo tchánem - 29
 25. mimořádný osobní úspěch - 28
 26. manželka vstoupila do zaměstnání nebo její odchod - 26
 27. zahájení nebo konec školy - 26
 28. změna životních podmínek - 25
 29. změna osobních zvyklostí - 24
 30. spory s nadřízeným - 23
 31. změna pracovních podmínek nebo doby - 20
 32. změna bydliště - 20
 33. změna školy - 20
 34. změna trávení volného času - 19
 35. změna činností v církevní oblasti - 19
 36. změna ve společenské činnosti - 18
 37. půjčka pod 50 000 kč - 17
 38. změna návyků ve spánku - 16
 39. změna četnosti rodinných setkání - 15
 40. změna návyků v jídle - 15
 41. dovolená - 13
 42. Vánoce - 12
 43. nepatrné přestupky zákona - 11
V seznamu jsou životní situace ohodnoceny tzv. body závažnosti. (Seznam je součástí testu, sestaveného prof. T. Holmesem a jeho žákem R. Rahem.)

Nákup brambor na Vánoce

15. listopadu 2018 v 10:13 | Blesk 19. listopadu 1997 |  Vánoce

!!! tento článek je z roku 1997 !!!


Co je ve sklepě, to se počítá


Prozíravá hospodyně začíná předvánoční přípravy od brambor

Blíží se konec roku s vánočním a silvestrovským hodováním, což se neobejde nejen bez kapra, vánočního cukroví, ale i takové veledůležité "maličkosti", jako jsou brambory. Máte-li je už ve sklepě, není o čem hovořit. Pouze je namístě se optat, zda máte také ten správný druh, který se například hodí na bramborový salát.

Udělat si na zimu rozumnou zásobu brambor je rozumný počin a ještě tyto dny příhodné. Samozřejmě ne v každé domácnosti, zejména v sídlištních bytech, nemají potřebný sklep nebo podobné skladovací prostory.

Při troše snahy a důvtipu se ale i zde vždy nějaké řešení najde, alespoň pro vytvoření zásoby na nejbližší týdny, vánoční období především.

Důvody:

 1. Cena brambor je v této době stále příznivá a s přibývajícím časem poroste. Nejdražší brambory budou samozřejmě na jaře.
 2. Nákup brambor k uskladnění ještě v listopadu má tu výhodu, že hlízy už jsou vyzrálé a lze dobře rozeznat, zda nejsou napadané nějakou chorobou, zejména hnilobou.
 3. V současnosti si ještě můžete vybrat odrůdu brambor, která nejvíce vyhovuje vaší kuchyni. V zimě musíme vzít obvykle za vděk všemu, co je právě k mání.
 4. Ne každý obchodník má sklady odolné proti zimě. Až uhodí mrazy, při nákupu brambor v obchodě na první pohled nerozeznáte, zda hlízy nejsou namrzlé.

Do obchodní sítě brambory přicházejí od pěstitelů řádně označené, není tedy důvod, aby v prodejně nevěděli, jakou odrůdu a jakou jakostní třídu vám nabízejí. Zajímejte se proto, zda jde například o varný typ brambor vhodný pro saláty, nebo pro přílohy. Pro orientaci uvádíme tento malý odrůdový přehled:

Varný typ A - používá se nejčastěji do bramborových salátů a mezi takové zejména patří Keřkovské rohlíčky.

Varný typ B - lze jej označit jako univerzální druh, vhodný na saláty, jako příloha k hlavnímu jídlu a ostatní přílohy, tj. smažené, restované atd. patří sem např. odrůdy Koruna, Krasa, Krastala, Kobra, Korela, Kora.

Varný typ A/B - představuje vlastnostmi kombinaci předchozích dvou typů, taková je např. odrůda Karin.

Varný typ C - se nejčastěji používá na bramborové placky, kaše a do polévek (např. Karla, Klera, Kreta).

Brambory uskladňujeme v chladné, suché a především tmavé místnosti. Na světle se hlízy zelenají a tvoří zdraví škodlivý solanin. Zelená místa proto z brambor vždy vykrájíme.

Když už je řeč o bramborách, přijde vám možná vhod i několik dalších následujících rad do vaší kuchyně:

 • Aby různě velké brambory byly uvařeny současně, propíchněte ty velké před vařením jehlicí na pletení.
 • Do vody na vaření brambor dejte trochu tuku - nerozpadnou se. Přidejte také trochu soli- slupka nepopraská. Při loupání brambory přelijte studenou vodou.
 • Rychleji uvaříte brambory, když do vody přidáte kousek másla nebo oleje - budou také chutnější a zachovají si více vitamínů.
 • Ohříváte-li brambory v mikrovlnné troubě, lehce je navlhčete vodou - nebudou oschlé.
 • Brambory určené na bramborový salát vařte ve vodě s trochou octa - neztmavnou a nerozvaří se.
 • Do těsta na bramboráky nastrouhejte jednu karotku - těsto zůstane světlé. Do těsta přidejte trochu prášku do pečiva a nechte je lehce nakynout - bramboráky budou stravitelnější.

(vhs)

Co je ve sklepě, to se počítá

15. listopadu 2018 v 10:09 | Blesk 19. listopadu 1997 |  Servis
!!! Tento článek je z roku 1997 !!!

Co je ve sklepě, to se počítá


Prozíravá hospodyně začíná předvánoční přípravy od brambor

Blíží se konec roku s vánočním a silvestrovským hodováním, což se neobejde nejen bez kapra, vánočního cukroví, ale i takové veledůležité "maličkosti", jako jsou brambory. Máte-li je už ve sklepě, není o čem hovořit. Pouze je namístě se optat, zda máte také ten správný druh, který se například hodí na bramborový salát.

Udělat si na zimu rozumnou zásobu brambor je rozumný počin a ještě tyto dny příhodné. Samozřejmě ne v každé domácnosti, zejména v sídlištních bytech, nemají potřebný sklep nebo podobné skladovací prostory.

Při troše snahy a důvtipu se ale i zde vždy nějaké řešení najde, alespoň pro vytvoření zásoby na nejbližší týdny, vánoční období především.

Důvody:

 1. Cena brambor je v této době stále příznivá a s přibývajícím časem poroste. Nejdražší brambory budou samozřejmě na jaře.
 2. Nákup brambor k uskladnění ještě v listopadu má tu výhodu, že hlízy už jsou vyzrálé a lze dobře rozeznat, zda nejsou napadané nějakou chorobou, zejména hnilobou.
 3. V současnosti si ještě můžete vybrat odrůdu brambor, která nejvíce vyhovuje vaší kuchyni. V zimě musíme vzít obvykle za vděk všemu, co je právě k mání.
 4. Ne každý obchodník má sklady odolné proti zimě. Až uhodí mrazy, při nákupu brambor v obchodě na první pohled nerozeznáte, zda hlízy nejsou namrzlé.

Do obchodní sítě brambory přicházejí od pěstitelů řádně označené, není tedy důvod, aby v prodejně nevěděli, jakou odrůdu a jakou jakostní třídu vám nabízejí. Zajímejte se proto, zda jde například o varný typ brambor vhodný pro saláty, nebo pro přílohy. Pro orientaci uvádíme tento malý odrůdový přehled:

Varný typ A - používá se nejčastěji do bramborových salátů a mezi takové zejména patří Keřkovské rohlíčky.

Varný typ B - lze jej označit jako univerzální druh, vhodný na saláty, jako příloha k hlavnímu jídlu a ostatní přílohy, tj. smažené, restované atd. patří sem např. odrůdy Koruna, Krasa, Krastala, Kobra, Korela, Kora.

Varný typ A/B - představuje vlastnostmi kombinaci předchozích dvou typů, taková je např. odrůda Karin.

Varný typ C - se nejčastěji používá na bramborové placky, kaše a do polévek (např. Karla, Klera, Kreta).

Brambory uskladňujeme v chladné, suché a především tmavé místnosti. Na světle se hlízy zelenají a tvoří zdraví škodlivý solanin. Zelená místa proto z brambor vždy vykrájíme.

Když už je řeč o bramborách, přijde vám možná vhod i několik dalších následujících rad do vaší kuchyně:

 • Aby různě velké brambory byly uvařeny současně, propíchněte ty velké před vařením jehlicí na pletení.
 • Do vody na vaření brambor dejte trochu tuku - nerozpadnou se. Přidejte také trochu soli- slupka nepopraská. Při loupání brambory přelijte studenou vodou.
 • Rychleji uvaříte brambory, když do vody přidáte kousek másla nebo oleje - budou také chutnější a zachovají si více vitamínů.
 • Ohříváte-li brambory v mikrovlnné troubě, lehce je navlhčete vodou - nebudou oschlé.
 • Brambory určené na bramborový salát vařte ve vodě s trochou octa - neztmavnou a nerozvaří se.
 • Do těsta na bramboráky nastrouhejte jednu karotku - těsto zůstane světlé. Do těsta přidejte trochu prášku do pečiva a nechte je lehce nakynout - bramboráky budou stravitelnější.

(vhs)